PL_Logo1

Một bất động sản phải cần một người quản gia chăm sóc cho tài sản của bạn.
Chúng tôi là quản gia chuyên nghiệp cho tài sản của bạn. Không chỉ làm sạch môi trường làm việc, phải đảm bảo tài sản phải được vận hành và bảo dưỡng kịp thời.

Hinh8
Chống thấm

plumber
Bảo dưỡng hệ thống cấp thoát nước

Hinh10
Hệ thống điện

Hinh11
Sơn dầu – nước – epoxy nội ngoại thất

Hinh12
Sửa chữa công trình phụ

logo