PL_Logo1

Du lịch xả stress !!!

Công ty tổ chức những chuyến du lịch giúp nhân viên có cơ hội giao lưu và xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng !

DuLich1

Cố lên, cố lên !!!

DuLich2

1…..2……3. hò dô……

DuLich3

Giải lao sau khi vận động.

DuLich4

13/03/2015
logo