PL_Logo1

Thành lập từ năm 1995, hiện nay Phúc Liên là một trong các nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ vệ sinh, bảo trì.

Tại sao phải sử dụng FULICLEAN?

KoreanShow02♣ Chi phí hiệu quả

Uỷ thác dịch vụ cho FULICLEAN sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Công tác bảo trì tiết kiệm chi phí sửa chữa và sử dụng tài nguyên hữu hiệu.

♣ Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian trong công tác quản lý hàng chính về tạp vụ, bảo dưỡng.

Tận hưởng các ngày nghỉ lễ vì chúng tôi làm việc 7 ngày tuần và 365 ngày một năm.

♣ Tin cậyHinh13

Tài sản của khách hàng được đảm bảo an toàn. Bạn có thể nhận diện chúng tôi qua đồng phục.

♣ Đảm bảo chất lượng

Hệ thống kiểm tra liên tục hàng ngày và báo cáo trên website. Bằng việc theo dõi kết quả công việc, chúng tôi luôn tiến hành các biện pháp cải tiến.

Giữ liên lạc với khách hàng là một yếu tố quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng. Đơn giản hoá bằng e-mail và nhật ký công việc.

Dịch vụ của chúng tôi

Một bất động sản phải cần một người quản gia chăm sóc cho tài sản của bạn. Chúng tôi là quản gia chuyên nghiệp cho tài sản của bạn. Không chỉ làm sạch môi trường làm việc, phải đảm bảo tài sản phải được vận hành và bảo dưỡng kịp thời.

Tuỳ theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình bảo trì liên tục các hạng mục. Giúp cho môi trường làm việc sạch sẽ. Thực chất đây là……

Theo kế hoạch định sẳn: hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng sẽ tiến hành tổng vệ sinh một lần. Vệ sinh định kỳ thích hợp với các khu vực….

logo