PL_Logo1

Cty TNHH TM-DV Phúc Liên


 info@fuliclean.com.vn
 101/5 Hồ Văn Huê, P.9, Q. PN, TP. HCM
 +84-28-39970027
 +84-28-38451980
 http://fuliclean.com.vn
* Bắt buộc điền

Dịch vụ của chúng tôi

Một bất động sản phải cần một người quản gia chăm sóc cho tài sản của bạn. Chúng tôi là quản gia chuyên nghiệp cho tài sản của bạn. Không chỉ làm sạch môi trường làm việc, phải đảm bảo tài sản phải được vận hành và bảo dưỡng kịp thời.

Tuỳ theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình bảo trì liên tục các hạng mục. Giúp cho môi trường làm việc sạch sẽ. Thực chất đây là……

Theo kế hoạch định sẳn: hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng sẽ tiến hành tổng vệ sinh một lần. Vệ sinh định kỳ thích hợp với các khu vực….

logo