PL_Logo1

Vệ sinh định kỳ hoặc đột xuất

Vệ sinh theo kế hoạch định kỳ 03 hoặc 06 tháng

Hinh4_1
Lau kính trên cao
Hinh5
Vệ sinh trần, khung kèo nhà xưởng….
Hinh6
Những công việc không thể thực hiện được vào ngày thường
Hinh7_1
Vệ sinh bảng hiệu, quảng cáo
6/01/2014
logo