Giới thiệu

Tại sao phải sử dụng FULICLEAN?

Thành lập từ năm 1995, hiện nay Phúc Liên là một trong các nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ vệ sinh, bảo trì.

Chi phí hiệu quả

Uỷ thác dịch vụ cho FULICLEAN sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Công tác bảo trì tiết kiệm chi phí sửa chữa và sử dụng tài nguyên hữu hiệu.

Đảm bảo chất lượng

Hệ thống kiểm tra liên tục hàng ngày và báo cáo trên website. Bằng việc theo dõi kết quả công việc, chúng tôi luôn tiến hành các biện pháp cải tiến.

Giữ liên lạc với khách hàng là một yếu tố quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng. Đơn giản hoá bằng e-mail và nhật ký công việc.

Tiết kiệm thời gian

Tiết kiệm thời gian trong công tác quản lý hàng chính về tạp vụ, bảo dưỡng.Tận hưởng các ngày nghỉ lễ vì chúng tôi làm việc 7 ngày tuần và 365 ngày một năm.

Tin cậy

Tài sản của khách hàng được đảm bảo an toàn. Bạn có thể nhận diện chúng tôi qua đồng phục.

Dịch Vụ

Bảo dưỡng công nghiệp

Chúng tôi là quản gia chuyên nghiệp cho tài sản của bạn. Không chỉ làm sạch môi trường làm việc, tài sản phải được vận hành và bảo dưỡng kịp thời.

Bảo trì thường xuyên hàng ngày

Tuỳ theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình vệ sinh liên tục các hạng mục.

Vệ sinh định kỳ hoặc đột xuất

Vệ sinh theo kế hoạch định kỳ 03 hoặc 06 tháng Lau kính trên cao Vệ sinh trần, khung kèo nhà xưởng...

Chất lượng là sống còn.

Thành Viên

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật